Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Výskumná činnosť je zameraná na oblasti:

  • vzájomný vplyv ligandov, jeho vplyv na spontánne, fotochemické a katalytické redoxné správanie meďnatých a nikelnatých komplexov,
  • poznanie a vzťahy medzi  zložením, štruktúrou, spektrálnymi a magnetickými vlastnosťami a bioaktivitou  meďnatých komplexov obsahujúcich bioligandy,
  • klasifikácia väzbových modulov a stereochemické usporiadanie komplexov, ktoré obsahujú pseudohalogenidy, existencia rôznych typov izomérie,
  • magnetické správanie komplexov mangánu (II), železa (II), železa (III), kobaltu (II), niklu (II) a medi(II)  (magnetická anizotropia, spinový prechod, molekulárny magnetizmus, nanomagnetizmus).