Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

V rámci 1.ročníka bakalárskeho stupňa štúdia sa venujeme najmä výučbe základného kurzu anorganickej a bioanorganickej chémie, kde si študenti počas prednášok a cvičení osvoja informácie o jednotlivých prvkoch, ich zlúčeninách, fyzikálno-chemických vlastnostiach látok a ich reakciách ako aj o ich využití v laboratóriu, priemysle a v biosystéme. Laboratórne cvičenia rozvinú zručnosti a overia nadobudnuté teoretické vedomosti pri praktických problémoch a zároveň spoja výpočtové skúsenosti získané na seminári z chémie. 

Viac informácií nájdete na  https://anorganika.online

Štúdium predmetov zabezpečovaných Oddelením anorganickej chémie Vám uľahčí aj nasledujúci link: https://anorganika.online/semester

Študenti bakalárskeho štúdia sú, samozrejme, vítaní na našom oddelení aj mimo povinnej výučby. Od prvého ročníka majú možnosť podieľať sa na našich vedecko-výskumných projektoch orientovaných na prípravu a charakterizáciu najmä koordinačných zlúčenín prechodných kovov, skúmaniu ich štruktúry, spektrálnych a magnetických vlastnosti a potenciálnej bioaktivity. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti môžu prezentovať na rôznych súťažiach ako Študentská Vedecká Konferencia (ŠVK) a tak sa postupne pripravovať na bakalársku prácu. Študentom sa venujeme individuálne. V prípade záujmu nás kontaktujte tu alebo na info@anorganika.online.

 

Prehľad ponúkaných tém na bakalársku prácu nájdete tu