Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

LABORATÓRIUM ELEMENTÁRNEJ ANALÝZY

 

Nová budova, B-blok, 5. poschodie, č. miestnosti 539, oddelenie Anorganickej chémie UACHTM FCHPT STU

 

Vedúci laboratória: doc. Ing. Peter Segľa, PhD.
Zástupca: Valéria Habudová

 

Laboratórium analytických metód ponúka možnosť organickej elementárnej analýzy na prístroji EA CHNS(O) Flash 1112 od firmy ThermoFinnigan

 

FlashEA 1112 – automatický elementárny analyzátor

Laboratórium elementárnej analýzy

 

FlashEA 1112 je prístroj, ktorý poskytuje všetky možné aplikácie v organickej elementárnej analýze (C, H, N, S, O). Prístroj pracuje na princípe Dumasovej chromatografie spálením vzorky v prúde kyslíka, katalytickou úpravou vzorky, chromatografickým rozdelením plynných zložiek a detekciou na TCD detektore, teplota spaľovania 1800 oC, optimalizácia dávkovania kyslíka, rozsahy 0,01 až 100%, detekčný limit 100 ppm, dĺžka merania do 12 minút, veľkosť navážky od 1 do 1000 mg, autosampler pre pevné vzorky, celé riadenie prístroja je digitálne iba cez PC. Ľahká prestavba z jedného typu analýz na iný.