Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Doktorandské štúdium poskytuje účasť na rôznych vedecko-výskumných projektoch, zameraných na štúdie v oblasti bioanorganickej a anorganickej chémie, medzi ktoré patria aj projekty orientované na výskum komplexov prechodných kovov s aktivitou metaloenzýmov, či nové koordinačné zlúčeniny a materiály s laditeľnou magnetickou aktivitou. Počas štúdia si študenti osvoja niektoré meracie techniky i spracovávanie dát a nadobudnú prezentačné skúsenosti dosiahnutých výsledkov na domácich a zahraničných konferenciách. Svoju kreativitu naplno rozvinú v publikačnej a pedagogickej činnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte tu alebo na info@anorganika.online.

 

Viac informácií nájdete na  https://anorganika.online

Prehľad ponúkaných tém na dizertačnú prácu nájdete tu