Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Oddelenie anorganickej chémie garantuje niekoľko vyučovacích predmetov v rámci bakalárskych a inžinierskych študijných programov, ako napr.: Anorganická chémia, Laboratórne cvičenia z anorganickej chémie, Chemické výpočty, Aplikovaná fotochémia, Bioanorganická chémia, Chemická väzba a chemická štruktúra, Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín a Kryštalochémia.