Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Povinná literatúra:

Technická angličtina - Oreská a kol.: English for chemists (first 6 units)

Kontaktujte Mgr.Katarínu Hromadovú, PhD.: katarina.hromadova@gmail.com

Externí študenti sa pripravujú prostrednícvom samoštúdia, prípadne sa možu zaradiť do ktoréhokoľvek seminára podľa rozvrhu.

Skúšku musia vykonať do konca tretieho ročníka. Možu ju absolvovať aj kedykoľvek počas výučby (po dohode s vedúcou Oddelenia jazykov), najlepšie však v letnom semestri v skúškovom období prihlásením sa cez AIS.

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti (prvých 6 kapitol zo skrípt).