Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov
Oddelenie jazykov FCHPT ponúka študentom a zamestnancom možnosť komunikovať v cudzom jazyku v konverzačných kurzoch angličtiny, nemčiny a slovenčiny s pedagógmi Oddelenia jazykov.
 
- 13x90 min online stretnutí počas semestra
- detaily kurzu si dohodnú vyučujúci so študentmi po prihlásení a analýze potrieb skupiny
- prihlasovanie aj priebežne počas semestra
- bezplatne
- online na platforme Google meets
- kurz sa otvára pri prihlásení 5 študentov
- termín a čas online kurzov si dohodnú študenti s vyučujúcim po vzájomnej dohode
- prihlasovanie u sekretárky OJ, Mgr. Diany Blšťak, mail: diana.blstak@stuba.sk