Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

ŠVOČ ANGLICKÁ SEKCIA
Scientific Presentations in English

Dňa 7.5.2019 sa odohralo ďalšie pokračovanie každoročnej súťažnej konferencie: Študentská vedecká konferencia - Chémia a technológie pre život v sekcii Jazyky.
Deväť prezentácií predstavovalo náročnú úlohu pre porotu, ale nakoniec vzišli nasledovné výsledky:

1. Giovanni Ricci, kr. 131, Quorum sensing and bacteria programming, Ing.Vrábelová, FCHPT STU

2. Katarína Kolesárová, kr. 133, Hyaluronic acid and skin moisturization, Ing.Vrábelová, FCHPT STU

3. Martin Piliar, kr. 141, Should you buy a diesel engine in 2019, Ing.Lelovský, FCHPT STU

4. Lukáš Trizuliak, kr. 141, How does the tread on a tyre generally affect the friction between the tyre and the surface, Ing.Lelovský, FCHPT STU

5. Marianna Kšiňanová, kr. 142, Learning from industrial accidents: Castle Bravo explosion, Ing. Lelovský, FCHPT STU


V obecenstve sme radi opäť privítali študentov z Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej.
Zároveň sme vďační dvom kolegom z fakulty za aktívnu účasť v porote, doc. Ing.Petrovi Szolcsányimu, PhD.
a Ing. Michalovi Kaliňákovi, PhD.

V roku 2020 sa pre pandemickú situáciu Anglická sekcia ŠVOČ neuskutočnila.