Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

ŠVOČ ANGLICKÁ SEKCIA
Scientific Presentations in English

ŠVOČ jazyková sekcia

Dňa 16.5.2017 (utorok) sa uskutočnilo ďalšie kolo súťaže Scientific Presenetations in English. Po prvýkrát sme medzi divákmi privítali študentov bratislavských jazykových gymnázií, Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej a
Gymnázia Pankúchova 6, ktorí videli 11 kvalitných prezentácii našich prvákov. Porota, v ktorej sme radi privítali dvoch kolegov z iných oddelení (doc. Ing. Petra Szolcsányiho, PhD. a Ing. Lukáša Žemličku, PhD., srdečne ďakujeme), sa zhostila náročnej úlohy a spoločne dospela k nasledovným výsledkom:

1. Róbert Volek, Rocket Propulsion
2. Ladislav Švistun, Science and Cooking
3. Kristína Smorádková, Shale Oil
4. David Scherhaufer, Axolotl - the Limb-treating and Cancer-fighting Animal
5. Lilla Lukovicsová, High-dose Vitamin C as Treatment of Cancer

Všetkým zúčastneným patrí vďaka a uznanie, víťazom blahoželáme a spoločne sa
tešíme na nasledovný ročník v roku 2018.


ŠVOČ ANGLICKÁ SEKCIA

Scientific Presentations in English

Dňa 17.5.2016 sa odohral 16. ročník študentskej vedeckej konferencie v odbore

chémie a potravinárskej technológie.
Devätnásť súťažiacich na veľmi dobrej úrovni pripravilo porote náročnú úlohu a
nakoniec z toho vzišli tieto výsledky:

1. Timotej Piták (Bacterial Language)
2. Pavol Štefík (Biosensors for Clinical Diagnostics)
3. Sebastián Veselý (Chemistry Superlatives)
4. Krištof Novák (Homocysteine)
5. Boris Pekár (Shiff  Bases and Their Biological  Activities)

Úspešným účastníkom srdečne blahoželáme.

Zároveň by sme radi poďakovali členom poroty z iných oddelení a zo zahraničia
za ochotu a pomoc:  

prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. (Oddelenie anorganickej chémie)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (Oddelenie organickej chémie)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (Oddelenie dreva, celulózy a papiera)
Ing. Peter Zálupský, CSc. (Oddelenie organickej chémie)
Bertil Thorslund (Švédsko)

Tešíme sa na ďalší ročník v r. 2017.