Prejsť na obsah
Uchádzači

PEDAGOGICKÝ ÚTVAR

Radlinského 9
Blok A, 1. poschodie

Vedúca:
Anna Balogová (č. dverí 138) - doktorandské štúdium

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Referentky:
Tatiana Palatínusová - inžinierske štúdium všetky programy
Mgr. Eva Danášová - bakalárske štúdium, študijný program B-CHI, B-POVYKO, B-VYKOZ
Veronika Hrušková - bakalárske štúdium, študijný program B-CHEMAT
Ing. Mária Zítková - bakalárske štúdium, študijný program B-AIM, B-BIOT, B-BIOPOT

Prijímacie konanie na Bc. štúdium:
Monika Chorváthová