Prejsť na obsah
Študenti

Pedagogický útvar

  •  Vedúca útvaru 

Mgr. Mária Okoličányová
doktorandské štúdium
agenda spracovania žiadostí o ubytovanie študentov
štipendiá pre zahraničných študentov

kontakt: +421 949 007 354, maria.okolicanyova@stuba.sk
blok B, kancelária 138

 Študijné oddelenie - Stránkové hodiny 

Pondelok

   8.30 - 11.30 hod.      12.30 - 14.00 hod.

Utorok

     8.30 - 11.30 hod.

Streda

nestránkový deň

Štvrtok

8.30 - 11.30 hod.       12.30 - 14.00 hod.

Piatok

8.30 - 11.30 hod.

  •  Študijné oddelenie 

Ing. Mária Zítková
bakalárske študijné programy: BIOT, BIOT4, BIOTxA, BBFFCH, BBFFCH4
inžinierske študijné programy: BBT, BIOTE, BIOTExA

kontakt: +421 918 674 635, maria.zitkova@stuba.sk
blok A, kancelária 121

Veronika Hrušková
bakalárske študijné programy: CHEMAT, CHEMAT4
inžinierske študijné programy: PSP, CHTI-CHTI, CHTI-MTP, OMOD

kontakt: +421 918 674 243, veronika.hruskova@stuba.sk
blok A, kancelária 122

Mgr. Eva Danášová
bakalárske študijné programy: POVYKO, POVYKO4
inžinierske študijné programy: TCHEM, POHYKO-POHYKO, POHYKO-VHKP

kontakt: +421 918 674 242, eva.danasova@stuba.sk
blok A, kancelária 123

Mgr. Katarína Šipeky
bakalárske študijné programy: AIMCHP, AIMCHP4, AIMCHPxA, CHI, CHI4
inžinierske študijné programy: AICHP, AICHPxA, CHEI, TOZP

kontakt: +421 918 674 245, e-mail: katarina.sipeky@stuba.sk
blok A, kancelária 120

Monika Chorváthová
prijímacie konanie – bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia
mobility – zahraniční študenti

kontakt: +421 918 674 337, monika.chorvathova@stuba.sk
blok A, kancelária 124

  •  Oddelenie sociálnych záležitostí 

Mgr. Katarína Šipeky
sociálne a tehotenské štipendium

kontakt: +421 918 674 245, e-mail: katarina.sipeky@stuba.sk
blok A, kancelária 120

 Oddelenie sociálnych záležitostí - Stránkové hodiny 

Pondelok

nestránkový deň

Utorok 12.30 - 14.00 hod.
Streda nestránkový deň
Štvrtok 12.30 - 14.00 hod.
Piatok nestránkový deň