Prejsť na obsah
Výskum
Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.22 chémia a technológia poživatín na Ústave potravinárstva a výživy na Oddelení potravinárskej technológie
Víťaz VK: Ing. Silvia Pažoureková, PhD. 
 
Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.24 potravinárstvo /výživa a hodnotenie kvalitypotravín na Ústave potravinárstva a výživy na Oddelení výživy a hodnotenia potravín
Víťaz VK: Ing. Lukáš Žemlička, PhD. 

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.21 technológia makromolekulových látok na Ústave prírodných a syntetických polymérov na oddelení plastov, kaučuku a vlákien
Víťaz VK: Ing. Zuzana Vanovčanová, PhD.   

Výberové konanie:1 miesto: Profesor v študíjnom odbore 5.2.14 automatizácia na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky pre oddelenie informatizácie a riadenie procesov
Víťaz VK: Prof. Ing. Fikar Miroslav, DrSc.

Výberové konanie:1 miesto: Profesor pre študijný odbor 5.2.23 chémia a technológia životného prostredia na Ústave chemického a enviromentálneho inžinierstva 
Víťaz VK: Ing. prof. Ing. Igor Bodík, PhD.

Výberové konanie:1 miesto: vedúci Prevádzkovo-technického útvaru na dekanáte FCHPT
Víťaz VK: Ing. Branislav Pastucha, PhD.

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.1. fyzika na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na FCHPT STU
Víťaz VK: Ing. Peter Poliak, PhD.

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.22 chémia a technológia poživatín na Ústave potravinárstva a výživy na Oddelení potravinárskej technológie
Víťaz VK: Ing. Martina Koňuchová

Výberové konanie:1 miesto: docent v študíjnom odbore 5.2.21 Technológia makromolekulových látok na Ústave prírodných a syntetických polymérov na Oddelení plastov, kaučuku a vlákien.
Víťaz VK: Doc. Ing. Kruželák Ján, PhD. 

Výberové konanie:2 miesta: odborný asistent pre študijný odbor 5.2.22  Chémia a technológia požívatín na Ústave potravinárstva a výživy, pre Oddelenie potravinárskej technológie
Víťazi VK: Ing. Lucia Minarovičová, PhD. , Ing. Martina Beránková, PhD. 

Výberové konanie:3 miesta: odborný asistent v študijnom odbore 9.1.1. matematika a 9.2.1. informatika na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky na Oddelení matematiky
Víťazi VK: RNDr. Martin Nehéz, PhD., PaedDr. Tomáš Visnyai, PhD.

Výberové konanie:3 miesta: odborný asistent v študijnom odbore 5.2.25 biotechnológia na Ústave biotechnológie
Víťazi VK: Ing. Peter Gajdoš, PhD., Ing. Tatiana Klempová, PhD., Ing. Katarína Furdíková, PhD.

Výberové konanie:1 miesto: docent v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie. 
Víťaz VK:Doc. Ing. Elena Hájeková,PhD.

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.1 fyzika na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, na Oddelení chemickej fyziky 
Víťaz VK:Mgr. Ján Matúška, PhD.
 
Výberové konanie:2 miesta: odborný asistent pre študijný odbor 4.1.18. Fyzikálna chémia na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, pre Oddelenie fyzikálnej chémie. 
Víťaz VK:Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.Ing. Michal Malček, PhD. 

Výberové konanie:
1 miesto: docent v študijnom odbore 4.1.17. Analytická chémia, na Ústave analytickej chémie 

Víťaz VK: doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.

Výberové konanie:2 miesta: v študijnom odbore 5.2.17 chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálne hoinžinierstva na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva
Víťazi VK:Ing. Katarína Vaňková, PhD., doc. Ing. Zuzana Labovská PhD. 

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.16 organická chémia na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie na Oddelení organickej chémie 
Víťaz VK:Ing. Matej Babjak, PhD. 

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.18 chemická technológia na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie na Oddelení organickej technológie, katalýzy a ropy
Víťaz VK:Ing. Dana Gašparovičová, PhD. 

Výberové konanie:2 miesta: odborný asistent v študijnom odbore 5.2.14 automatizácua na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky na Oddelení informatizácie a riadenia procesov
Víťazi VK:Ing. Ľuboš Čirka, PhD., Ing. Martin Kalúz PhD.

Výberové konanie:1 miesto: riaditeľ Ústavu analytickej chémie FCHPT STU.  
Víťaz VK:Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. 

Výberové konanie:1 miesto: Riaditeľ ústavu na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie. 
Víťaz VK:Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

Výberové konanie:1 miesto: odborný asistent pre študijný odbor 4.1.18. Fyzikálna chémia na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, pre Oddelenie fyzikálna chémie FCHPT STU 
Víťaz VK:Ing. Marek Fronc,PhD.

Výberové konanie:1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.15 Anorganická chémia na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov pre Oddelenie anorganickej chémie
Víťaz VK:Ing. Jaroslava Maroszová,PhD.

Výberové konanie:1 miesto: odborný asistent pre študijný odbor 5.2.25 biotechnológia na Ústave biotechnológie na FCHPT STU. 
Víťaz VK:Ing. Kristína Markošová PhD.

Výberové konanie: 1 funkčné miesto: odborný asistent v študijnom odbore 4.1.22 biochémia  na Ústave biochémie a mikrobiológie FCHPT STU s nástupom od 01.01.2017.  
Víťaz VK:Ing. Hana Majerová, PhD. 

Výberové konanie: 1 funkčného miesta docent v študíjnom odbore 5.2.18 Chemické technológie na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie. 
Bez výsledku

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU
Víťaz VK: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.