Prejsť na obsah
Výskum
Výberové konanie:1 miesto: odborný asistent pre študijný odbor  4.1.17 Analytická chémia na Ústave analytickej  chémie
Víťaz: Mgr. Olga VYVIURSKA, PhD.
Výberové konanie: 1 miesto: Odborný asistent v študijnom odbore 9.1.1 matematika na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky na Oddelení matematiky
Víťaz: Mgr. Peter Viceník, PhD.
Výberové konanie: 1 miesto: odborný asistent pre študijný odbor 8.1.5. Športová kinantropológia na
Oddelení telesnej výchovy
Víťaz: PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.
Výberové konanie: 
1 miesto: profesor v študijnom odbore 4.1.22 biochémia na Ústave biochémie
a mikrobiológie
Víťaz: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Výberové konanie:
 1 miesto: Asistent pre študijný odbor 5.2.25 Biotechnológia na Ústave Biotechnológie
Víťaz: Ing. Vladimír Krasňan, PhD.
Výberové konanie:
 1 miesto: Docent pre študijný odbor 4.1.22 Biochémia na Ústave biochémie a mikrobiológie
Víťaz: doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
Výberové konanie: 1 miesto: Profesor pre študijný odbor 4.1.17 Analytická chémia  na Ústave analytickej chémie
Víťaz VK: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Výberové konanie: 1 miesto:  Asistent pre študijný odbor 5.2.17 chemické inžinierstvo na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva  na FCHPT STU

Víťaz VK: Ing. Tomáš Kurák
Výberové konanie: 1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 5.2.19. Anorganická technológia a materiály na Ústave anorganickej chémie, technológie a materiálov, pre Oddelenie anorganickej technológie
Víťaz VK: Ing. Marta Ambrová, PhD.
Výberové konanie: 2 miesta: Vedecký pracovník vo výskumnej skupine vedenej prof. Ing. Milanom Polakovičom, PhD. na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU na obdobie 12 mesiacov
Bez výsledku
Výberové konanie: 1 funkčné miesto docent v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia a 1 funkčného miesta docent v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky.
Víťazi VK: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.,doc. Ing. Zdenko Takáč, PhD.
Výberové konanie: 1 miesto: Riaditeľ ústavu na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky.
Víťaz VK: Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
Výberové konanie: 1 miesto: Odborný asistent pre študijný odbor 4.1.16 organická chémia na Ústave organickej chémie,katalýzy a petrochémie na Oddelení organickej chémie
Víťaz VK: Ing. Róbert Fischer, PhD.