Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá


Štatistika podľa kategórie publikačnej činnosti

Rok 2015

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 11
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 2
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 3
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 9
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 10
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných) 1
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 7
Súčet   47

Rok 2014

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 16
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 1
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 3
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 6
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 11
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 1
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných) 1
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 3
Súčet   45

Rok 2013

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 2
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 3
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 2
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 3
Súčet   20

Rok 2012

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 7
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 2
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 6
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 4
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 13
AFK Postery zo zahraničných konferencií 1
AFL Postery z domácich konferencií 3
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1
GAI Správy 1
Súčet   47

Rok 2011

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 3
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 3
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 6
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 7
AFK Postery zo zahraničných konferencií 1
AFL Postery z domácich konferencií 2
BCI Skriptá a učebné texty 1
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných) 1
Súčet   30

Rok 2010

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 6
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 2
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 7
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 4
Súčet   24

Citácie všetkých publikovaných prác a príspevkov sa dajú nájsť cez: Publikácie


Vyhláška o centrálnom registri EPC + kategórie zo dňa 18.12.2012

Redakčná oprava vyhlášky

Žiadosť o zaradenie publikácie do evidenčného systému