Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá

Centrálne laboratórium (ďalej označované ako CL) bolo založené 1.1.1982 spojením troch nezávislých oddelení. Vedúcimi CL boli:

  • Ing. Igor Goljer, CSc. (1982 - 1989)
  • doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. (1990 - 1996)
  • doc. Ing. Ján Leško, CSc. (1997 - 2002)
  • doc. Ing. Ján Lokaj, CSc. (2002 - 2005)
  • doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. od 2006

Centrálne laboratórium zahrňovalo:

  • laboratórium NMR spektroskopie (vedúci doc. Ing.T. Liptaj, CSc.)
  • laboratórium hmotnostnej spektrometrie (vedúci Ing. T. Jakubík, CSc.)
  • laboratórium röntgenovej mikroanalýzy (vedúci doc. Ing. J. Lokaj, CSc.)

Po reorganizácii fakulty a vytvorení ústavov od 1.1.2006 boli laboratóriá NMR spektroskopie a hmotnostnej spektrometrie začlenené do Ústavu analytickej chémie ako Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie. Laboratórium röntgenovej mikroanalýzy bolo pričlenené do Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov. Vedúcim Oddelenia NMR a hmotnostnej spektrometrie bol menovaný doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc.

Od 1. marca 2016 organizačnou zmenou vzniklo pracovisko Centrálne laboratóriá, po doc. Liptajovi sa od septembra 2018  stal ich vedúcim Ing. Michal Kaliňák, PhD.