Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá

Centrálne laboratórium (ďalej označované ako CL) bolo založené 1.1.1982 spojením troch nezávislých oddelení. Vedúcimi CL boli:

  • Ing. Igor Goljer, CSc. (1982 - 1989)
  • doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. (1990 - 1996)
  • doc. Ing. Ján Leško, CSc. (1997 - 2002)
  • doc. Ing. Ján Lokaj, CSc. (2002 - 2005)
  • doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. od 2006

Centrálne laboratórium zahrňovalo:

  • laboratórium NMR spektroskopie (vedúci doc. Ing.T. Liptaj, CSc.)
  • laboratórium hmotnostnej spektrometrie (vedúci Ing. T. Jakubík, CSc.)
  • laboratórium röntgenovej mikroanalýzy (vedúci doc. Ing. J. Lokaj, CSc.)

Po reorganizácii fakulty a vytvorení ústavov od 1.1.2006 boli laboratóriá NMR spektroskopie a hmotnostnej spektrometrie začlenené do Ústavu analytickej chémie ako Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie. Laboratórium röntgenovej mikroanalýzy bolo pričlenené do Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov.

Vedúcim Oddelenia NMR a hmotnostnej spektrometrie bol menovaný doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc.

Od 1. marca 2016 organizačnou zmenou vzniklo pracovisko Centrálne laboratóriá.