Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá

Laboratórium NMR spolupracuje s partnerskými NMR laboratóriami na SAV, Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzite v Košiciach. Takisto dlhodobo spolupracuje s Univerzitou Blaisa Pascala v Clermont Ferrand a Univerzitou v Edinburgu. Spolupráca sa zameriava na vývoj a aplikáciu nových NMR metód.

Partneri z aplikovaného výskumu a priemyselnej praxe:

 • a1Synth Ltd, Bratislava
 • Auchem
 • Axxence Slovakia
 • Bel Novamann International, s.r.o
 • Biosynth (bývalý Tau-chem)
 • Fortischem (člen skupiny Energo Chemica)
 • Georganics
 • Hameln rds, a.s. Modra
 • mikroCHEM
 • Saneca Pharma
 • SynthCluster
 • Ústav polymérov SAV, Bratislava
 • VUPOP Prešov
 • VUP Prievidza