Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá

Laboratórium NMR spolupracuje s partnerskými NMR laboratóriami na SAV, Univerzite Komenského v Bratislave, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickej univerzite v Košiciach. Takisto dlhodobo spolupracuje s Univerzitou Blaisa Pascala v Clermont Ferrand a Univerzitou v Edinburgu. Spolupráca sa zameriava na vývoj a aplikáciu nových NMR metód.

Partneri z aplikovaného výskumu a priemyselnej praxe:

  • Slovnaft Bratislava
  • Bel Novamann International, s.r.o
  • Hameln rds, a.s. Modra
  • a1Synth Ltd, Bratislava
  • Ústav polymérov SAV, Bratislava
  • VUPOP Prešov
  • VUP Prievidza
  • TU Zvolen – Lesnícka fakulta