Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá

VEGA - Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Kód projektu: 1/0770/15
Názov: Reziduálne dipólové interakcie - nový prostriedok NMR štruktúrnej analýzy.
Title: Residual Dipolar Couplings – New NMR Tool in Structural Analysis
Trvanie projektu: 2015 - 2017
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Tibor Liptaj, PhD.

VEGA - Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Kód projektu: 2/0177/14
Názov: Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie
Title: Regeneration of specific brain regions of adult songbirds studied by in vivo magnetic resonance
Trvanie projektu: 2014 - 2017
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Svatava Kašpárová, PhD.

VEGA - Scientific Grant Agency of the Ministry of Education of the Slovak Republic (ME SR) and of Slovak Academy of Sciences (SAS)

Kód projektu: 1/0415/16
Názov: Traktografia a magnetická rezonančná spektroskopia na animálnych modeloch hľadá nové biomarkery skorých štádií demencie Alzheimerovho typu
Title: Tractography and magnetic resonance spectroscopy in animal models looking for new biomarkers of early stages of Alzheimer-type dementia
Trvanie projektu: 2016 - 2018
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Svatava Kašpárová, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Kód projektu: APVV-15-0029
Názov: Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení
Title: Research of comparative imaging methods based on magnetic resonance for diagnostics of neurological
and musculoskeletal diseases
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ladislav Bačiak

APVV - Slovak Research and Development Agency

Kód projektu: APVV-15-0545
Názov: Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu
Title: Photochemically induced copper-mediated atom transfer radical polymerization
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Tibor Liptaj, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Kód projektu: APVV-15-0119
Názov: Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii
Title: Study of endogenous compensatory mechanisms effective against energy deficiency in pathologycally loaded myocardium: Innovative approaches in experimental cardioprotection
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Tibor Liptaj, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Kód projektu: APVV-15-0077
Názov: Učenie a nervová plasticita spevavcov
Title: Learning and neural plasticity in songbirds
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Svatava Kašpárová, PhD.