Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Výskum je zameraný na oblasti:

■ štúdium degradácie grafických objektov kultúrneho dedičstva, objasnenie vzťahov medzi vlastnosťami farieb a písanou vrstvou (atramenty, farbivá, pigmenty), ochrana pergamenu pred degradáciou počas starnutia, vplyv znečisteného prostredia na degradáciu,
■ vývoj metód skúmania a hodnotenia vlastností dokumentov a ich zložiek pre forenznú analýzu založenú na molekulárnej spektroskopii v oblasti IR, UV-VIS a NIR; použitie chemometrických metód multizložkovej analýzy, ktorá zlepší rozlíšiteľnosť komplexných spektier,
■ štúdium metód tlače pre nanesenie vodivých štruktúr na kriedový papier,
■ štúdium úpravy polymérnych povrchov nízkoteplotnou plazmou pri atmosférickom tlaku, úprava a modifikácia dreva, výstužných a textilných materiálov plazmou,
■ vývoj inovatívnych procesov a technológií v oblasti LCF biorafinérií (materiálové biopalivá a biochemikálie), technológia celulózy, výroba celulózy a papiera,
■ konzervačná veda a technológia, forenzné určenie dokumentov,
■ polymérne zmesi a kompozitné materiály na báze biopolymérov a biodegradovateľných polymérnych materiálov,
■ polymérne nanokompozity,
■ kompozitné materiály na báze kaučuku a plastov s magnetickými plnivami,
■ použitie biopolymérov a prírodných polymérov ako zložiek kaučukových zmesí,
■ modifikácia vlákien pre multifunkčné textílie,
■ obnoviteľné zdroje – materiály a energie,
■ recyklácia odpadu z polymérov.