Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov


APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0566
Title (sl.): Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie
Title (eng.): Unreactive melt adhesives based on metallocene polymers for industrial applications
Project duration: 2015 - 2019
Responsible person: Prof. Ivan Hudec, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0125
Title (sl.): Nové typy kompozitných a viaczložkových impregnantov pre elektrotechniku na báze polyesterových a polyesterimidových živíc
Title (eng.): New types of composite and multi compound impregnate for electrotechnical application based on polyester and polyesterimides resins
Project duration: 2015 - 2018
Responsible person: Prof. Ivan Hudec, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0301
Title (sl.): Nové environmentálne prijateľné polymérne materiály z obnoviteľných zdrojov
Title (eng.): New environmentally friendly polymeric materials from renewable sources
Project duration: 2015 - 2018
Responsible person: Ing. Jozef Feranc, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0175
Title (sl.): Špeciálne aditivované vlákna a textílie
Title (eng.): Special additived fibres and textiles
Project duration: 2015 - 2018
Responsible person: Assoc. Prof.  Anna Ujhelyiová, PhD.