Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0566
Title (sl.): Nereaktívne tavné lepidlá na báze metalocénových polymérov pre priemyselné aplikácie
Title (eng.): Unreactive melt adhesives based on metallocene polymers for industrial applications
Project duration: 2015 - 2019
Responsible person: Prof. Ivan Hudec, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: PP-H2020-18-0014
Title (sl.): Analýza a porozumenie adhéznej sily v moderných pneumatikách
Title (eng.): Analysing, Understanding and Understanding the Adhesion Strength in Modern Tires
Project duration: 2018 - 2019
Responsible person: Prof. Ivan Hudec, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-16-0136
Title (sl.): Elastomérne zmesi a kompozitné materiály pre špeciálne aplikácie
Title (eng.): Elastomeric blends and composites for special applications
Project duration: 2017 - 2020
Responsible person: Prof. Ivan Hudec, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-17-0304
Title (sl.): Nové environmentálne prijateľné biodegradovateľné zmesi polymérov z obnoviteľných zdrojov
Title (eng.): New environmentally friendly polymeric mixtures from renewable sources
Project duration: 2018 - 2021
Responsible person: Prof.  Pavel Alexy, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Project Code: APVV-14-0393
Title (sl.): Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry
Title (eng.): Complex utilization of bark extractives
Project duration: 2015 - 2019
Responsible person: Dr.h.c. Prof.  Dušan Bakoš, DSc.

Interreg Central Europe

Project Code: CE1237
Title (sl.): Rozvoj a posilnenie medzisektorových prepojení medzi aktérmi v oblasti inovačných systémov udržateľných biokompozitných obalov v stredoeurópskom obehovom hospodárstve
Title (eng.): Developing and strengthening cross-sectoral linkages among actors in sustainable biocomposite packaging innovation systems in a Central European circular economy
Project duration: 2017 - 2020
Responsible person: Dr.h.c. Prof.  Dušan Bakoš, DSc.