Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá

Oddelenie NMR a HS je zamerané na rozvoj a implementáciu metód NMR a hmotnostnej spektrometrie v rôznych oblastiach prírodných vied. Využitie NMR a HS metodík je založené na odbornej spolupráci s riešiteľmi špecifických výskumných úloh z oblasti akademického výskumu ako aj aplikovaného výskumu a priemyselnej praxe. Oddelenie sa podieľa na pedagogickej činnosti ústavov fakulty formou zabezpečovania výučby v oblasti svojej činnosti (NMR a HS)

Súčasťou oddelenia sú 3 laboratória:

  • Laboratórium NMR spektroskopie
  • Laboratórium in-vivo NMR
  • Laboratórium hmotnostnej spektrometrie

Vlastná činnosť oddelenia je zameraná na:

  • rozvoj a implementácia nových NMR metodík (RDC, DOSY,...),
  • riešenie štruktúry a interakcií organických látok,
  • štúdium metabolizmu
  • in-vivo NMR zobrazovanie a spektroskopia na zvieracích modeloch
  • analýza a autenticita potravín a vzoriek životného prostredia

Oddelenie je riadiacim pracoviskom Národného centra NMR (http://www.nmr.sk/)iadok

Organizačný poriadok