Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

Ústav analytickej chémie bol vytvorený v roku 2006 pričom jeho vznik sa datuje od roku 1941. Reprezentuje vysoko kvalifikované vzdelávacie a výskumné pracovisko s rozsiahlymi výučbovými, vedeckými a publikačnými aktivitami. Ústav prispieva k chemickému vzdelaniu všetkých absolventov fakulty. V bakalárskom štúdiu zabezpečuje výučbu analytickej chémie a inštrumentálnych metód analýzy v zmysle teórie a praxe. Inžinierske a doktorandské štúdium je zamerané na oblasti vývoja nových analytických postupov a teoretických prístupov pri riešení úloh chemického, potravinárskeho, a farmaceutického priemyslu a životného prostredia. Ústav organizuje rôzne kurzy v rámci celoživotného vzdelávania a vedecké konferencie, z ktorých aktuálna je v súčasnosti medzinárodná konferencia s názvom „Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi – ACP“ organizovaná od roku 1979.