Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

V doktorandskom štúdiu ústav garantuje doktorandský študijný program Analytická chémia. Doktorandské štúdium analytickej chémie je zamerané na vývoj nových analytických postupov a teoretických prístupov v oblasti moderných separácií látok, elektroanalytických a spektroskopických metód analýzy, chemometrie a všeobecné aspekty analytickej chémie. Absolvent postgraduálneho štúdia je odborníkom v analytickej chémii, ktorý ovláda metódy vedeckej práce a tvorivo pristupuje k vývoju analytických metód.