Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

Ústav sa permanentne podieľa na vedeckých a vedecko-výskumných projektoch národných grantových inštitúcií a na medzinárodných výskumných projektoch EÚ, NATO a ďalších. Výskum je zameraný na vývoj nových analytických postupov a teoretických prístupov, najmä v oblastiach:

  • stopová a ultrastopová analýza organických a anorganických látok s využitím predkoncentračných techník v „off-line“ i „on-line“ systémoch,
  • enantioselektívne GC a HPLC separácie, 
  • identifikácia a stanovenie autentifikačných markerov v potravinových komoditách,
  • stopová a ultrastopová elektrochemická a spektrofotometrická analýza,
  • vývoj biosenzorov pre detekciu interakcií DNA,
  • štúdium štruktúry vybraných zlúčenín v spojení s ich vlastnosťami.