Prejsť na obsah
Ústav analytickej chémie

NAJLEPŠIA PUBLIKÁCIA STU 2016

V súlade s vyhlásenou výzvou o najlepšiu publikáciu v roku 2016 v kategórii 3: publikácia, ktorá bola publikovaná v rokoch 2014 - 2016 a mala najvyšší počet ohlasov podľa SCI, rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. ocenil doc. Ing. Ľubomíra Švorca, PhD. za publikáciu:

Ľ. Švorc, K. Kalcher: Modification-free electrochemical approach for sensitive monitoring of purine DNA bases: Simultaneous determination of guanine and adenine in biological samples using boron-doped diamond electrode, Sensors and Actuators B: Chemical 194, 332-342 (2014).

Srdečne blahoželáme!


Úspech v Súťaži o Cenu Karla Štulíka

V dňoch 8. a 9. februára 2017 sa konala na Juhočeskej Univerzite v Českých Budějoviciach súťaž o Cenu Karla Štulíka o najlepšiu prácu v odbore Analytická chémia pre študentov bakalárskeho a magisterského/inžinierskeho štúdia. Profesor Karel Štulík bol významný predstaviteľ analytickej chémie, vynikajúci vedec a pedagóg. V tomto roku sa konal jubilejný 20. ročník a z FCHPT STU v Bratislave o cenu zabojovali 3 študenti (Bc. Eva Brokešová, Bc. Katarína Nemčeková a Bc. Dušan Palacka) v náročnej konkurencii 21 študentov z viacerých českých a slovenských univerzít.

Študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Dušan Palacka získal v tejto súťaži 3. miesto za prácu „Simple and rapid method utilizing dispersive liquid-liquid microextraction for alcohol-content samples analysis“. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

http://www.prf.jcu.cz/uchbch/o-cenu-karla-stulika2017/vyherci-souteze.html


Prednáška prof. Arrebolu zo Španielska


Odborný kurz „Súčasné trendy v extrakcii vzoriek“


Ústav analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s odbornými skupinami Analytickej chémie Slovenskej chemickej spoločnosti a České společnosti chemické a s EURACHEM - Slovakia organizujú v dňoch 3. až 6. mája 2016 v poradí už 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

ACP 2016 - SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

Druhý cirkulár


Ing. Ľubomír Švorc, PhD. sa stal držiteľom Ceny Metrohm Česká Republika 2013 za najlepšiu publikáciu mladého elektroanalytického chemika (do 35 rokov). Odovzdanie ceny sa konalo 12. februára 2014 v budove chemických katedier PrF Univerzity Karlovej v Prahe. Blahoželáme!


TRENDY A POKROKY V ANALYTICKEJ CHÉMII

Ústav analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Odbornou skupinou Analytickej chémie Bratislava Slovenskej chemickej spoločnosti a EURACHEM - Slovakia usporiadajú odborný seminár

TRENDY A POKROKY V ANALYTICKEJ CHÉMII,

ktorý sa bude konať v dňoch  3. – 4. júna 2015 v Kočovciach.

Bližšie informácie: jan.labuda@stuba.sk


Terminológia v oblasti analytických meraní – glosár

Komunikácia v oblasti základnej technickej činnosti v chémii - v oblasti meraní - vyžaduje vzájomné porozumenie odborníkov. Priložený materiál poskytuje stručný výkladový slovník (v mnohých prípadoch s anglickými ekvivalentmi) na pomoc v jednotnosti chápania pojmov používaných v tejto oblasti.

Link: Terminológia

Termín: trvalo


Konferencia ACP 2012 - Zborník

na web-stránke časopisu Chemické listy je už zverejnený zborník z XII. konferencie s medzinárodnou účasťou SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI ACP 2012, link 

Fotodokumentácia z priebehu konania akcie.

Tešíme sa na ďalší ročník konferencie o 2 roky!