Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Oddelenie jazykov každoročne organizuje fakultné kolo ŠVOČ v anglickom jazyku, ktoré je určené najmä pre študentov bakalárskeho štúdia. Študenti vo svojich prezentáciách spracúvajú rôzne témy týkajúce sa chémie, fyziky, biológie a ďalších príbuzných odborov. Fakultné kolo ŠVOČ je možné chápať ako nadstavbu predmetu Technická angličtina, ktorého dôležitou súčasťou je práve výučba tvorby prezentácií. Keďže predmet Technická angličtina absolvujú študenti v 1. ročníku bakalárskeho štúdia, prezentované témy nie sú predmetom ich vlastného výskumu. Cieľom výučby je zvládnuť základné prezentačné zručnosti a pripraviť tak študentov na situácie, kedy budú počas ďalšieho štúdia (Ing., PhD.) prezentovať svoj vlastný výskum. Študenti, ktorí pripravia najkvalitnejšiu prezentáciu, sa zúčastnia fakultného kola ŠVOČ.