Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov
Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na optimalizáciu vyučovacieho procesu, výskum a uplatňovanie nových trendov v metodike vyučovania cudzieho jazyka pre špecifické účely a na tvorbu syláb a učebných materiálov.