Prejsť na obsah
Študenti

Štátne skúšky – obhajoby bakalárskych prác


Štátne skúšky – obhajoby diplomových prác


Štátne skúšky – obhajoby dizertačných prác

  • Dňa 3.12.2021 o 13:00 hod sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Petera Bakaráča s názvom “Model Predictive Control for Systems with Fast Dynamics” v študijnom odbore kybernetika, študijnom programe riadenie procesov. Obhajoba sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie Google Meet na priloženom linku: https://meet.google.com/rvm-ttix-foa.


Dizertačné skúšky

  • Dňa 10.12.2021 sa o 09:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Kristíny Fedorovovej s názvom “Distributed Predictive Control of Microgrids” v študijnom odbore kybernetika, študijnom programe riadenie procesov. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom aplikácie Google Meet na priloženom linku: https://meet.google.com/zmi-skuc-wzn
  • Dňa 10.12.2021 sa o 10:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Lenky Galčíkovej s názvom “Complexity Reduction of Large-Scale Model Predictive Control” v študijnom odbore kybernetika, študijnom programe riadenie procesov. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom aplikácie Google Meet na priloženom linku: https://meet.google.com/zmi-skuc-wzn
  • Dňa 10.12.2021 sa o 11:00 hod dištančnou formou uskutoční dizertačná skúška Ing. Romana Kohúta s názvom “Forecasting algorithms for electricity consumption and renewable production” v študijnom odbore kybernetika, študijnom programe riadenie procesov. Dizertačná skúška bude prebiehať online prostredníctvom aplikácie Google Meet na priloženom linku: https://meet.google.com/zmi-skuc-wzn