Prejsť na obsah
Centrálne laboratóriá

APVV - Slovak Research and Development Agency

Kód projektu: APVV-15-0029
Názov: Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení
Title: Research of comparative imaging methods based on magnetic resonance for diagnostics of neurological
and musculoskeletal diseases
Trvanie projektu: 2016 - 2019
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ladislav Bačiak

APVV - Slovak Research and Development Agency

Kód projektu: APVV-15-0545
Názov: Fotochemicky indukovaná meďou sprostredkovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu
Title: Photochemically induced copper-mediated atom transfer radical polymerization
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Tibor Liptaj, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Kód projektu: APVV-15-0119
Názov: Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii
Title: Study of endogenous compensatory mechanisms effective against energy deficiency in pathologycally loaded myocardium: Innovative approaches in experimental cardioprotection
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: Assoc. Prof. Tibor Liptaj, PhD.

APVV - Slovak Research and Development Agency

Kód projektu: APVV-15-0077
Názov: Učenie a nervová plasticita spevavcov
Title: Learning and neural plasticity in songbirds
Trvanie projektu: 2016 - 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Svatava Kašpárová, PhD.