Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Oddelenie plastov a kaučuku je jedno z najstarších pracovísk fakulty. Bolo zriadené ako Ústav chemickej technológie organických látok 1. januára 1943. Spolu s Ústavom palív a minerálnych olejov a Ústavom organickej chémie sa v roku 1950 vytvorila Katedra organickej technológie. Do roku 1961 boli na Katedre organickej technológie tri špecializácie - technológia plastických látok, technológia liečiv a technológia garbiarstva. V rokoch 1952-1954 bola prechodne zavedená i špecializácia syntetického kaučuku. Samostatná Katedra chemickej technológie polymérov vznikla v roku 1964. Po spojení s Katedrou chemickej technológie vlákien (1970) mala katedra dve študijné zamerania, a to zameranie plastické látky a kaučuk a zameranie chemické vlákna. Opätovným rozdelením tejto katedry sa 1. februára 1991 vytvorila Katedra plastov a kaučuku. Od 1. januára 2006 je súčasťou Ústavu polymérnych matriálov ako Oddelenie plastov a kaučuku.

Prvým vedúcim Katedry plastov a kaučuku bol od roku 1943 až do roku 1960 Prof. RNDr. Juraj Gašperík. V rokoch 1960-1970 túto funkciu vykonávala prof. Ing. Darina Mikulášová, DrSc. a od roku 1970 do roku 1989 prof. Ing. Jozef Beniska, DrSc. Od 1. 2. 1991 bol vedúcim katedry doc. Ing. Eugen Špirk,CSc. Od 1.10.2003 je vedúcim katedry a ďalej Oddelenia doc. Ing. Ivan Hudec, PhD.