Prejsť na obsah
Ústav potravinárstva a výživy
Oddelenie vzniklo zlúčením technologických častí bývalej Katedry mlieka, tukov a hygieny požívatín a Katedry sacharidov a konzervácie potravín.