Prejsť na obsah
Oddelenie jazykov

Vyučovanie cudzích jazykov sa na Chemickotechnologickej fakulte začalo v školskom roku 1951/52, v tom čase sa ruský jazyk stal povinným predmetom. Od roku 1954 sa študenti okrem ruštiny učili ďalší cudzí jazyk, mohli si vybrať angličtinu, nemčinu, francúzštinu alebo španielčinu. Katedra jazykov vznikla ako celouniverzitné pracovisko. Prvým vedúcim bol doc. PhDr. B. Čebotarev. Od roku 1960 sa vytvorili samostatné katedry jazykov na fakultách s cieľom uspokojiť špecifické jazykové potreby študentov. Vedúcim Katedry jazykov na CHTF sa stal prom. fil. Jozef Priputen, neskôr prom. fil. Štefan Bachratý, PhDr., Irena Parnahajová, CSc., Mgr. Magdaléna Horáková a ďalší. V súčasnosti je vedúcou Oddelenia jazykov Mgr. Ladislava Ivančová, PhD.