Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážení vedeckí pracovníci,

nadväzujeme na tradície doposiaľ úspešných konferencií LABORALIM a oznamujeme Vám, že usporiadame XIX. medzinárodnú konferenciu o analytických metódach v potravinárstve LABORALIM 2015 v dňoch 5. - 6. marca 2015 v priestoroch Účelové zariadenie GABČÍKOVO STU.

Po dobrých doterajších skúsenostiach s organizáciou prednášok konferencií LABORALIM, plánujeme priebeh rokovaní opäť formou plenárnych i posterových prednášok. Priloženú prihlášku s témou Vašej prednášky a vyznačením spôsobu prezentácie, prosíme zaslať na našu adresu do 5. februára 2015, aby sme ju mohli zaradiť do programu v pozvánke, ktorá bude zaslaná ako 2. cirkulár. Všetky prednášky (max. rozsah 4-6 NS), postery (rozsah 4 NS) budú publikované v recenzovanom Zborníku vedeckých prác.

Na konferencii sa budú prezentovať firmy so svojimi výrobkami a technikou, ktorá napomáha modernizácii rozvoja potravinárstva a analýzy potravín.

Účastnícky poplatok: 70,00- €

Z účastníckeho poplatku sa hradia náklady na konferenciu, konferenčné materiály a zborník prednášok, ubytovanie a stravovanie.

Upozorňujeme, že počet ubytovacích miest je limitovaný a preto Vás prosíme, aby ste prihlášku k účasti na konferencii vrátili do uvedeného termínu na adresu:

Ing. L. Staruch,PhD,
Ústav biotechnológie a potravinárstva
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel.: 02/5932 5451, 0903 834 126
Fax.: 02/ 5249 3198
E-mail: ladislav.staruch@stuba.sk

Ing. L. Staruch, PhD.
predseda Potravinárskej sekcie


Pozvánka

Prihláška 

Organizačné pokyny

Program konferencie