Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Informácia o zápise do ďalšieho ročníka pre študentov doktorandského štúdia

Zápis PhD štúdia – denné aj externé

2. ročník30.08.201008.00 hodCH 13
3. ročník31.08.201008.00 hodCH 13
1. ročník02.09.201008.00 hodCH 13
4. ročník03.09.201008.00 hodCH 13

Pokyny pre už študujúcich študentov:

 1. Pred zápisom si skontrolujte v e-indexe zápisy všetkých absolvovaných skúšok. V prípade,že ste neodovzdali zápisy o konaní odbornej skúšky doktoranda na PO, urobte to dovtedy.
 2. Ku dňu zápisu musia byť všetky absolvované skúšky zapísané. V prípade, že zistíte nezrovnalosti, dostavte sa na študijné oddelenie.
 3. Ku zápisu musíte mať vyplnený aktualizovaný študijný plán zo strany školiteľa, musia byť zapísané kredity za pedagogickú a vedeckú činnosť aj za všetky predchádzajúce ročníky s vyjadrením školiteľa o postupe do ďalšieho roku štúdia.
 4. V AIS musíte mať skontrolované všetky svoje údaje a potvrdenú ich správnosť.
 5. V prípade, že sa zmenili údaje o Vašej osobe (stav, OP, bydlisko, atď.), doklad o tejto zmene
 6. V individuálnom študijnom pláne si urobte úpravy:
  • ak ste mali zapísané v 1. roku štúdia predmety, ktoré ste neabsolvovali, presuňte si ich do 2. roku. V priebehu roku sa zmeny v zápise robiť nebudú. Ak nebudete mať predmet presunutý, skúšajúci Vám nebude môcť zapísať výsledok skúšky.
  • termín vykonania všetkých skúšok pre študentov 2. ročníka vrátane dizertačnej skúšky je do 28.2.2011, teda ZS.
 7. Len v prípade splnenie týchto podmienok budete zapísaný do ďalšieho akademického roku.
 8. Prolongačná známka na preukaz študenta sa bude uhrádzať v knižnici (STU aj ISIC) s cenou 3€ a 10€.
 9. Úradné hodiny na PO, referát pre PhD štúdium sú: Po, Ut, Št, Pi: 8:30 – 11:30
  Mimo týchto hodín nevyrušujte ani svojími telefonátmi

Pokyny pre študentov, ktorí sa budú zapisovať do 1. ročníka:

 1. Na zápis si prineste OP a v prípade, že ste neboli študentom našej fakulty, aj foto na preukaz študenta v elektronickej forme (CD)
 2. V prípade, že sa zmenili údaje o Vašej osobe (stav, OP, bydlisko, atď.) od podania prihlášky, predložte doklad o tejto zmene
 3. Prineste si tiež 1 ks foto na evidenčný list študenta
 4. Ak ste doteraz nedodali, treba doložiť, nasledujúce dokumenty:
  • diplom
  • vysvedčenie o štátnej skúške
  • dodatok k diplomu, alebo výpis absolvovaných skúšok
  • životopis
  • potvrdenie od lekára