Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, CSc.

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, CSc.
Vedúca oddelenia

tel.: (02) 52495276
email: anna.ujhelyiova@stuba.sk


Kontakt

Oddelenie vlákien a textilu

Ústav prírodných a syntetických polymérov
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Tel.: +421 2-5296 8598
Stará budova, výťah B, 3.poschodie