Prejsť na obsah
Fakulta

KOMISIA BOZP
(1.7.2021-30.5.2023)

Ing. Branislav PASTUCHA, PhD. (predseda)
Ing. Eva SMRČKOVÁ, CSc. (tajomníčka)
prof. Ing. Miroslav HUTŇAN, PhD.
doc. Ing. Dušan BERKEŠ, PhD.
Ing. Martin GRANČAY, PhD.
doc. Ing. Boris LAKATOŠ, PhD.STRAVOVACIA KOMISIA
(1.6.2021-30.5.2023)

Ing. Ladislav STARUCH, PhD. (predseda)
Veronika MÍSALOVÁ (tajomníčka)
RNDr. Jana BLAŠKOVIČOVÁ, PhD.
Mgr. Marcela HADVINOVÁ
Ing. Branislav PASTUCHA, PhD.
Ing. Eva SMRČKOVÁ, CSc.
Ing. Miroslav VARINY, PhD.
Ing. Martin MOJTO
Agáta CSENKEYOVÁDISCIPLINÁRNA KOMISIA
(obdobie)

doc. Ing. Milena REHÁKOVÁ, PhD. (predsedníčka)
Ing. Mária ZÍTKOVÁ (tajomníčka)
doc. Ing. Lucia BÍROŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Viera JANČOVIČOVÁ, PhD.
doc. Ing. Erik KLEIN, PhD.
Júlia KUBALCOVÁ
Bc. Lucia MENCÁKOVÁ
Bc. Tímea MÉSZÁROSOVÁ
Bc. Daniela ROĽKOVÁ


VYRAĎOVACIA KOMISIA
(1.6.2021-30.5.2023)

Ing. Branislav PASTUCHA, PhD. (predseda)
Ing. Zuzana PÍŠOVÁ KLUCHOVÁ (tajomníčka)
Ing. MSc. Martin KLAUČO, PhD.
Ing. Richard HERIBAN, PhD.
Zdenko UJLAKY
Peter WILFLINGLIKVIDAČNÁ KOMISIA
(1.6.2021-30.5.2023)

Robert BATTHYÁNY (predseda)
Ing. Zuzana PÍŠOVÁ KLUCHOVÁ (tajomníčka)
Milan MLÁDENEKŠKODOVÁ KOMISIA
(1.6.2021-30.5.2023)

Ing. Branislav PASTUCHA, PhD. (predseda)
Ing. Zuzana MICHALÍKOVÁ (tajomníčka)
Robert BATTHYÁNY
Ing. Martin GRANČAY, PhD.
doc. Ing. Boris LAKATOŠ, PhD.
Zástupca odborov
Vedúci pracoviska, kde sa stala škoda
Majetkár pracoviska, kde sa stala škodaINVENTARIZAČNÁ KOMISIA
(1.6.2021-30.5.2023)

Robert BATTHYÁNY (predseda)
Ing. Zuzana PÍŠOVÁ KLUCHOVÁ (tajomníčka)
Ing. Edita MILLEROVÁ
Gabriela DROBŇÁKOVÁ
Valéria TÖRÖKOVÁ
Zástupca odborov
Majetkári jednotlivých pracovískKOMISIA PRE OCEŇOVANIE MAJETKU
(1.6.2021-30.5.2023)

Ing. Branislav PASTUCHA, PhD. (predseda)
Ing. Zuzana MICHALÍKOVÁ
Michal ELEFANT