Prejsť na obsah
Fakulta

Rokovací poriadok Vedeckej rady FCHPT STU 2011
Dodatok č.1    Dodatok č.2

Rokovací poriadok Vedeckej rady FCHPT STU 2016


 

Zloženie Vedeckej rady FCHPT STU v období 3. 2. 2015 – 31. 1. 2019

Interní členovia:

1) prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., predseda

2) prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., podpredseda

3) doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.

4) prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.

5) prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.

6) doc. Ing. Albert Breier, DrSc.

7) prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

8) prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.

9) prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

10) prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.

11) prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

12) prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.

13) prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

14) prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.

15) prof. Ing. Marian Koman, DrSc.

16) prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

17) doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.

18) prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.

19) prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.

20) prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.

Externí členovia:

21) prof. Ing. Marián Antalík, DrSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

22) prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, dekan Fakulty chemické technologie VŠCHT, Praha, ČR

23) prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., dekan Fakulty chemicko- technologické Univerzity Pardubice, ČR

24) prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., prodekanka Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava

25) Ing. Igor Lacík, DrSc., riaditeľ Ústavu polymérov SAV, Bratislava

26) Ing. Ján Tkáč, DrSc., Chemický ústav SAV, Bratislava

27) prof. Ing. Ján Tomáš, PhD., dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU, Nitra

28) prof. Ing. Martin Weiter, PhD., dekan Fakulty chemické VUT, Brno, ČR

Čestní členovia:

29) Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., FCHPT STU, Bratislava

30) RNDr. Peter Biely, DrSc., Chemický ústav SAV, Bratislava

31) Ing. Ján Király, generálny riaditeľ, a. s. Frucona, Košice

32) prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., FCHPT STU, Bratislava

33) Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc., generálny riaditeľ ICARST, n. o., Bratislava

34) prof. Ludo Zanzotto, PhD., P.Eng., University of Calgary, Faculty of Engineering, Canada

Tajomníčka vedeckej rady:

Ing. Silvia Karatini