Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Akademický senát (AS) Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 15. 05. 2018 schválil Zásady volieb, harmonogram ako aj volebnú komisiu pre voľby kandidáta na dekana FCHPT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 až 2023.

V zmysle schváleného harmonogramu AS FCHPT STU vyhlasuje ku dňu 1.10.2018 voľby kandidáta na dekana FCHPT STU.

Volebná komisia a harmonogram pre voľby kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019 - 2023

Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Zverejnenie návrhov bez počtu hlasov v zmysle schválených pravidiel

Zverejnenie návrhov kandidátov v abecednom poradí s počtami hlasov v zmysle schválených pravidiel

Prehľadové charakteristiky kandidátov a  Zámery rozvoja FCHPT STU

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.             - Prehľadová charakteristika

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.             - Zámer rozvoja FCHPT STU

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Prehľadová charakteristika

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Zámer rozvoja FCHPT STU

Bc. Dávid Packa                                    - Prehľadová charakteristika

Bc. Dávid Packa                                    - Zámer rozvoja FCHPT STU

Výsledok volieb