Prejsť na obsah
Uchádzači

Doktorandský študijný program je zameraný na riešenie vedeckých problémov v oblasti ochrany a zachovania objektov a materiálov dedičstva v čase ďaleko prekračujúcom ich prirodzenú životnosť. Študijný program Ochrana materiálov a objektov dedičstva umožňuje získať interdisciplinárne poznatky, ktoré slúžia na vedeckú analýzu, autentifikáciu, chápanie hodnoty, oceňovanie, rozširovanie, konzervovanie a sprístupňovanie dedičstva. Spája hlboké prírodovedné poznatky a technický pohľad na problémy ochrany objektov dedičstva a koordinuje ich so spoločenskými a etickými prístupmi.