Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent doktorandského štúdia študijného programu Makromolekulová chémia ovláda vedecké metódy syntézy a biosyntézy a tiež výskumu štruktúry a vlastností makromolekulových systémov, katalýzu a riadenú syntézu výstavbových reakcií, termodynamické a kinetické aspekty prípravy tradičných i nových polymérov a chemických i fyzikálnych premien makromolekulového reťazca,  má široké vedomosti o molekulovej a nadmolekulovej štruktúre makromolekulových látok a ich vplyve na vlastnosti polymérov. Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, vedecké metódy prípravy a skúmania štruktúry a vlastností makromolekulových látok, roztokov polymérov a viaczložkových polymérnych systémov so zameraním na polyméry s unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami.