Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolventi študijného programu Biotechnológia ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, enzymológie, bioinžinierstva, chemických a bioanalytických metód a techník. Jadro znalostí absolventa tvoria predovšetkým poznatky z predmetov prírodovedeckého základu, chemicko-inžinierskych disciplín, génového inžinierstva ktoré absolvent dokáže tvorivo aplikovať pri vývoji a riadení biotechnologických výrob ich modelovaní a simulácii z hľadiska optimalizácie výrobného procesu, cielenej konštrukcie nových produkčných biosystémov a biomateriálov.