Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný odbor je orientovaný na nové materiály, nízkoodpadové technológie a vysokoteplotné procesy. Z hľadiska materiálov sa zameriava na konštrukčné materiály a ich povrchovú ochranu a na nanomateriály. Z technológií sú to najmä elektrochemické a vysokoteplotné procesy výroby materiálov požadovaných úžitkových vlastností. Absolvent má hlboké teoretické znalosti, experimentálne skúsenosti a je schopný kreatívne a tímovo pracovať.