Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program Analytická chémia podnecuje zásady vedeckej práce, vedeckého formulovanie problému a väzby výskum - vývoj - aplikácia - interpretácia, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu a publikovanie výsledkov v oblasti analytickej chémie ako vedy, potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax. Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, špeciálne so zameraním sa na také špecifické oblasti analytickej chémie (štruktúrna analýza, analýza vysokočistých materiálov, stopová a ultrastopová analýza komplexných multikomponentných vzoriek, analýza chirálnych látok a pod.), aplikačne orientované oblasti (klinická analýza, environmentálna analýza, farmaceutická analýza a pod.) a metódovo orientované oblasti (separačné metódy, identifikačné a detekčné metódy, metódy štruktúrnej analýzy a pod.).