Prejsť na obsah
Uchádzači

Štúdium bakalárskych študijných programov trvá štandardne tri roky a počas týchto troch rokov je štúdium v slovenskom jazyku bezplatné.

V akademickom roku 2021/2022 FCHPT je možné prihlásiť sa aj na akreditované konverzné bakalárske študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia štyri roky. Prvý rok štúdia konverzného bakalárskeho študijného programu má zabezpečiť vyrovnanie a doplnenie vedomostí študentov z predmetov chémia, matematika a fyzika, ktoré sú potrebné na úspešné zvládnutia štúdia na technickej fakulte. Dôvodom je skutočnosť, že študenti prichádzajú na fakultu z rôznych stredných škôl s rôznou úrovňou vedomostí.  Študenti nadobudnú aj základné laboratórne zručnosti a vedomosti o spracovaní nameraných údajov. Ďalšie tri roky štúdia konverzných bakalárskych študijných programov sú rovnaké ako v štandardných bakalárskych študijných programoch. Keďže štandardná dĺžka štúdia konverzných študijných programov je štyri roky, štúdium v slovenskom jazyku je bezplatné počas celej štandardnej dĺžky, t.j. štyri roky.