Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2022 vyhlásil voľby kandidáta na dekana FCHPT STU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027

Voľby sa uskutočnia podľa schváleného harmonogramu a pravidiel.

  • Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (materiál č. 41-2022)
  • Volebná komisia a harmonogram pre voľby kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2023–2027 (materiál č. 42-2022)