Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Akademický senát (AS) Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 15. 05. 2018 schválil Zásady volieb, harmonogram ako aj volebnú komisiu pre voľby kandidáta na dekana FCHPT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 až 2023.

V zmysle schváleného harmonogramu AS FCHPT STU vyhlasuje ku dňu 1.10.2018 voľby kandidáta na dekana FCHPT STU.

Volebná komisia a harmonogram pre voľby kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2019 - 2023

Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave