Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Usmernenie dekana FCHPT STU /29.10.2020, aktualizované 2.11.2020, aktualizované 8.11.2020/
Povinnosti pracovníkov po celoplošnom testovaní na  COVID-19

Informácia Dočasného krízového štábu pre protiepidemiologické opatrenia a monitorovanie situácie o správnom ukončení karantény (domácej izolácie)

Príkaz dekana FCHPT STU  č. 6/2020
Organizačné a technické zabezpečenie pedagogického procesu FCHPT STU v Bratislave v rámci protiepidemiologických opatrení platné od 5. 10. 2020 /30.09.2020/

Metodické usmernenie č. 3 /08.09.2020/ - Protiepidemiologické preventívne a monitorovacie opatrenia FCHPT STU

Nariadenie dekana FCHPT STU /31.08.2020/ - Usmernenia k zimnému semestru 2020/2021


Úplné znenie Príkazu rektora číslo: 8/2020 – Opatrenia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v súvislosti s celoplošným testovaním v znení dodatkov číslo 1 a 2 /6.11.2020/

Úplné znenie Príkazu rektora číslo: 7/2020 – PR Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021 v znení dodatku číslo 1/26.11.2020/

Odporúčanie rektora /23.10.2020/

Príkaz rektora číslo: 7/2020 – PR
Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021 /29.09.2020/

Predĺženie úradných hodín na študijnom oddelení

Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do objektov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave /28.08.2020/

Informácie a pokyny k ubytovaniu študentov na internátoch STU v akademickom roku 2020/2021 /26.08.2020/
Information and guidelines on the accomodation at STU dormitories for academic year 2020/2021

Semafor pre vysoké školy /26.08.2020/

Manuál pre vysoké školy /26.08.2020/


Kontaktné osoby pre nahlasovanie problémov v súvislosti s ochorením COVID 19

Pre zamestnancov a slovenských študentov:
Ing. Silvia Karatini, silvia.karatini@stuba.sk, +421 905 559 413, NB - 2.posch, B 236

Pre zahraničných študentov:
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., miloslav.drtil@stuba.sk, +421 918 674 661, NB - 7.posch., B 747