Prejsť na obsah
Výskum

FCHPT STU vo svojom rozpočte na rok 2019 vyčlenila pre akademický rok 2019/2020 finančné prostriedky na postdoktorandské vedecko-výskumné miesta, na ktoré sa môžu hlásiť v zmysle Zásad prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia FCHPT STU zverejnených na webovej stránke FCHPT a financovaných z dotácie MŠ SR, mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania.
Termín podávania prihlášok je stanovený do 28. júna 2019 u vedúceho Projektového strediska FCHPT, Ing. Martina Grančaya, PhD. Forma podávania prihlášok a ostatných podkladov je v uvedených zásadách.

Zásady prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia FCHPT STU financovaných z dotácie MŠ SR

Prihláška