Prejsť na obsah
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia
doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
riaditeľ ústavu
tel:   (02) 593 25 514
mobil: +421 918 674 514
e-mail: albert.breier@stuba.sk
 
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
zástupca riaditeľa ústavu
tel: (02) 593 25 518
mobil: 
e-mail: lubomir.valik@stuba.sk
   
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.
tajomníčka ústavu
tel:
 
e-mail: barbora.kalinakova@stuba.sk
   
Ing. Eva Hybenová, PhD.
tajomníčka ústavu
tel:
e-mail: eva.hybenova@stuba.sk

Kontakt

Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia
FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.:(02) 59 325 519/516
Fax:(02) 52 493198
5. poschodie, schodisko A, stará budova

DOKUMENTY ÚSTAVU