Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Telefón: 02 59 325 111, 0918 674 111
Fax: 02 524 95 381, 02 52493198
http://www.fchpt.stuba.sk

 

Tajomníčka fakulty

Ing. Alena Michalová    905 505 900          alena.michalova@stuba.sk 

Sekretariát dekana

Valéria Töröková          918 674 319          valeria.torokova@stuba.sk
 

Pedagogický útvar

 Mgr. Anna Balogová       918 674 239          anna_balogova@stuba.sk
 vedúca

 • Študijné oddelenie

Veronika Hrušková          918 674 243          veronika.hruskova@stuba.sk
Ing. Mária Zítková            918 674 635          maria.zitkova@stuba.sk
Mgr. Eva Danášová          918 674 242          eva.danasova@stuba.sk
Tatiana Palatínusová        918 674 245          tatiana.palatinusova@stuba.sk
Monika Chorváthová        918 674 337          monika.chorvathova@stuba.sk

 • Oddelenie sociálnych záležitostí

Mgr. Anna Balogová       918 674 239          anna_balogova@stuba.sk

Ekonomický útvar

Ing. Zuzana Michalíková       918 674 132          zuzana.michalikova@stuba.sk
vedúca

 • Finančné oddelenie

Gabriela Drobňáková    918 674 193           gabriela.drobnakova@stuba.sk
Ing. Ján Slimák                918 674 646           jan.slimak@stuba.sk

 • Oddelenie účtovných operácií

Jarmila Androvičová      918 674 636            jarmila.androvicova@stuba.sk
Eva Cvečková                  918 674 638            eva.cvečkova@stuba.sk
Ing. Darina Drusková    918 674 133            darina.druskova@stuba.sk
Mgr. Silvia Gaučíková    918 674 318            silvia.gaucikova@stuba.sk
Jurišová Emília                918 674 230
Marcela Šrámková                                          marcela.sramkova@stuba.sk     mat. dov.
Andrea Švecová              918 674244            andrea.svecova@stuba.sk

Útvar ľudských zdrojov

Ing. Zuzana Klempová  918 674 309           zuzana.klempova@stuba.sk
vedúca

 • Mzdové oddelenie

Jana Polakovičová          918 674 175            jana.polakovicova@stuba.sk
Ing. Edita Millerová        918 674 125            edita.millerova@stuba.sk

 • Personálne oddelenie

Mária Rendeková           918 674 173           maria.rendekova@stuba.sk
Katarína Uhríková          918 674 290           katarina.uhrikova@stuba.sk


Projektové stredisko

 • Oddelenie národných a medzinárodných projektov
 • Oddelenie pre vedu a výskum
 • Oddelenie komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Prevádzkovo - technický útvar

 • Oddelenie materiálno - technického zásobovania
 • Oddelenie správy budov

PR manažér a sociálne siete

Mag. Katarína Mikulová  +421 905 532 724   katarina.mikulova@stuba.sk