Prejsť na obsah
Ústav biotechnológie

Ústav biotechnológie vychováva študentov v študijnom odbore biotechnológia.

Ústav vychováva študentov v profilácii špecializácie zameranej na:

  - technológie výroby piva, vína, liehu a mikrobiálnej biomasy 
  - biotechnológií životného prostredia s dôrazom na mikrobiálnu degradáciu polutantov 
  - fermentačnej produkcie organických kyselín, lipidov, pigmentov a transformácie sacharidov 
  - nadprodukcie sekundárnych metabolitov s farmaceuticko - medicínskym využitím 
  - medicinálne inžinierstvo a bioinžinierstvo 
  - biokatalýza