Prejsť na obsah
Ústav biotechnológie

Katedra vznikla 1.1.1984 odčlenením študijného odboru Kvasná chémia a bioinžinierstvo z Katedry technickej mikrobiológie a biochémie. Jej prvým vedúcim bol prof.Ing. Jozef Augustín, DrSc. (1984-1987). Po ňom vedenie katedry postupne prevzali: doc.Ing. Ľudovít Polívka, PhD. (1986-1989), doc. Ing. Ernest Šturdík, PhD. (1990-1997) a prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. (1997-2005) .

Od roku 2006 je vedúcou Oddelenia biochemickej technológie včleného do Ústavu biotechnológie a potravinárstva doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, CSc.

Od svojho vzniku toto pracovisko vyškolilo pre potravinársky, farmaceutický a chemický priemysel viac ako 740 inžinierov a 49 kandidátov vied, resp. doktorandov.

Pohľad nazad neuškodí ani mladším:

 

KTMaB_1964

Poznáte ich?
(Dnešní profesori: Augustín, Drobnica +, Ebringer, Horáková, Koman, Doc. Palo, pani Porubská)
Prof_Nemec

Prvý vedúci KTMaB prof. Nemec

 Traja mušketieri

...a jeho mušketieri

 Hal_fajka

Docent Haľama ešte s fajkou.
Dnes na následníckom Oddelení biochemickej technológie nefajčí vôbec nikto spomedzi učiteľov a zamestnancov, včítane doktorandov. 

Strech_1961

Na streche v roku 1961: Dr. Horáková, Vollek, Kutková

praca_1966

Takto v. r. 1966 pracovali p. Porubská a Sládková

slavin_85

Na Slavíne v r. 1985

ktmab1987

KTMaB v roku 1987

kbt87

Katedra biochemickej technológie v máji 1987